0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Ochrona danych wg RODO / GDPR – polityka prywatności

Twoje dane są u nas bezpieczne!

Informujemy, że dnia 12 grudnia 2019 r. zmianie ulega Polityka Prywatności oraz Regulamin Sklepu Internetowego Plotery24.pl.

Powyższe zmiany podyktowane są wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO).

Jeżeli jako Użytkownik konta w jednym z naszych serwisów internetowych nie akceptujesz dokonanych przez nas zmian, możesz zrezygnować z dalszego świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną, przesyłając stosowne oświadczenie, na piśmie lub w formie wiadomości e-mail, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości, na adres naszej siedziby (Ewizja Karol Sadurski, ul. Zadębie 157b, 20-253 Lublin) lub na adres e-mail: info@plotery24.pl.

Dodatkowo, pragniemy przekazać informacje, że w przypadku wyrażenia przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Ewizja Karol Sadurski z siedzibą w Lublinie (20-253) przy ul. Zadębie 157b, w celach otrzymywania od powyższej firmy informacji handlowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Ewizja Karol Sadurski z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Zadębie 157b, kod pocztowy 20-253.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgody, na podany przez Ciebie adres email, w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania z zastrzeżeniem, że nie będzie to wobec Ciebie wywoływać żadnych skutków prawnych ani istotnie wpływać na Twoją sytuację. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowanie treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej np. rabatów.

Dane osobowe nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi.

Posiadasz prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Ciebie w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy info@plotery24.pl.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

25 Lat
w branży reklamy i druku
10 Lat
serwisów i sprzedaży ploterów
350
sprzedaż ploterów - 35 rocznie
50
udanych serwisów rocznie
1000
bezpłatnych konsultacji rocznie
99%
zadowo-lonych klientów